Dane Spółki

Sulechowskie
Przedsiębiorstwo
Komunalne "SuPeKom"
Sp. z o.o. w Sulechowie


Tel.: 068 385 24 07÷09
Fax: 068 385 23 70

ul. Poznańska 18
66-100 Sulechów
mapka dojazdu
NIP: 973-07-12-918
KRS Nr 0000034054
Sąd Rejon. w Zielonej Górze
Kapitał zakł.: 34 495 000 PLN
E-mail: zarzad@supekom.pl
O spółce
Status prawny

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne "SuPeKom" w Sulechowie jest jednoosobową Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Sulechów.

 

Spółka została utworzona na podstawie Aktu Założycielskiego z dnia 1 sierpnia 2001 roku Repertorium A numer 4141/2001, sporządzonego na podstawie Uchwały numer XX/191/2000 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 7 listopada 2000 roku w sprawie likwidacji Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sulechowie.

 

Pliki do pobrania: Akt założycielski Spółki